Friday, 2 October 2015

Ujian Praktikal Pengaturcaraan (Programming)

ENTRI 17

TEKS: MUNIRAH YUSOFF

Di dalam ‘ dunia’ Pengaturcaraan (Programming), terdapat beberapa ‘bahasa’ yang digunakan. Ia merupakan teknik bahasa untuk menjelaskan arahan kepada komputer dan membenarkan pengaturcara (Programmer) untuk spesifikasikan perkara-perkara berikut:
  • Data yang perlu diproses oleh computer
  •  Bagaimana data disimpan atau dihantar
  •  Algorithma yang perlu dilakukan


      Terdapat beberapa bahasa pengaturcaraan yang sering digunakan seperti HTML, PHP, Java dan C++. Bagi anda yang ingin memohon jawatan pengaturcara, berikut adalah contoh soalan (menggunakan PHP) yang perlu calon selesaikan:


Semoga bermanfaat dan memberi sedikit idea bagaimana sesi temuduga akan berjalan. :) 

No comments:

Post a Comment